Functie-analyse en functiebelasting

Achtergronden

De werkzaamheden van een arbeidsdeskundige hebben veelal betrekking op het analyseren van functies en het in kaart brengen van arbeidsbelastingen in deze functies. De analyse kan vanwege meerdere redenen gevraagd worden. Ongeacht de redenen kan Werkzaken Groningen dergelijke analyses uitvoeren. De opties op een rij gezet:

Beoordeling medische passendheid van een functie

Bij een dergelijke invalshoek ligt meestal de vraag ter beantwoording of een persoon met arbeidsbeperkingen al dan niet in staat te achten is om duurzaam in een zekere functie werkzaam te zijn. Uitgangspunt bij een dergelijke beoordeling is dan een belastbaarheidsprofiel (bijvoorbeeld een Functionele MogelijkhedenLijst – FML). Na vergelijking van de aangetroffen functiebelasting met de geldende belastbaarheid kan een antwoord op de voorliggende vraag gegeven worden. De opdrachtgever ontvangt een rapportage met daarin helder weergegeven onder meer de aangehouden belastbaarheid, een beschrijving van de geanalyseerde functie, een beschrijving van de functiebelasting met aandacht voor specifieke items en onderbouwde conclusies met betrekking tot de passendheid van de functie. Zonodig worden ook aanbevelingen verstrekt over aanpassingen in de functie, indien deze zouden kunnen leiden tot het oordeel “passende functie”.

Informatie voor sollicitanten

Het komt regelmatig voor dat het een werkgever niet geheel duidelijk is of een belasting in een functie past bij de vermoede mogelijkheden van een potentiƫle nieuwe werknemer. Objectieve info over de belasting in een functie is vaak niet beschikbaar. Wanneer de werkgever evenwel beschikt over een goed geanalyseerde functie, waarbij naast alle taken en onderdelen van de functie ook de mentale en fysieke belasting in kaart is gebracht, kan een betere inschatting worden gemaakt. Daardoor wordt de kans op een mogelijk niet naar behoren functioneren van de nieuwe werknemer, of eventueel later ziekteverzuim, gereduceerd. Werkzaken Groningen levert duidelijke beschrijving van functies en een weergave van de belastbaarheid in de door Arbo Diensten en UWV gehanteerde CBBS/FML-terminologie.

Informatie voor re-integratie doeleinden

Wanneer bij een organisatie alle voorkomende functies geanalyseerd zijn en functiebelastingen zijn weergegeven in CBBS/FML-terminologie kunnen vlotte beoordelingen gemaakt worden in geval van te re-integreren medewerkers. Op basis van de actuele belastbaarheid kan niet alleen een vlot oordeel geveld worden over de mogelijkheden van een zieke werknemer om in elk geval delen van de eigen functie uit te voeren, ook kan bekeken worden welke taken uit andere binnen de organisatie voorkomende taken door de zieke medewerker vervuld kunnen worden. Hierdoor kan een feitelijke re-integratie worden bespoedigd en kunnen de kosten van het ziekteverzuim worden gereduceerd.

Vragen over deze dienstverlening?

Leg uw vragen over deze innoverende dienstverlening gerust aan Werkzaken Groningen voor! U kunt daarvoor het contactformulier op deze site gebruiken.

Tarieven

Zie de pagina “Arbeidsdeskundige Expertise“.