Aanpassingen en voorzieningen

Achtergronden

Aanpassingen en voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om personen met beperkingen te kunnen laten functioneren in werk- of thuissituaties. Voor beoordeling van de noodzaak en mogelijkheden van een voorziening of aanpassing is doorgaans beoordeling door een arbeidsdeskundige noodzakelijk. 

Werksituatie

Aanpassing van de werkplek, of het realiseren van een voorziening, kan noodzakelijk zijn om een persoon met arbeidsbeperkingen in staat te stellen arbeid te verrichten of scholing te volgen. Het kan dan een werknemer in loondienst die is uitgevallen of dreigt uit te vallen betreffen, maar evengoed betrekking hebben op een uitkeringsgerechtigde die staat voor een concrete re-integratie in het arbeidsproces. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de aanpassing van de werkplek van de werknemer, het doorvoeren van aanpassingen aan een gebouw, het verstrekken van hulpmiddelen en het realiseren van voorzieningen voor het woon-werkverkeer.

Woonsituatie

Het kan evenwel ook een situatie betreffen dat een persoon in de thuissituatie aanpassingen of voorzieningen benodigd is om te kunnen blijven functioneren. In dit kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van hulpmiddelen, het aanpassen van de woning en het erf, het realiseren van voorzieningen voor het privevervoer en hulp in de huishouding.

Dienstverlening

Werkzaken Groningen kan onderzoek doen naar de noodzaak van voorzieningen en aanpassingen en houdt daarbij rekening met de (on)mogelijkheden die instanties als UWV (SV wet- en regelgeving) en Gemeenten (WMO) bieden. Assistentie kan worden verleend bij het indienen van aanvragen bij UWV, gemeentelijk WMO loket of het CIZ.

Tarieven

Zie de pagina “Arbeidsdeskundige Expertise