Re-integratie

Algemeen

Werkzaken Groningen kan terugvallen op jarenlange ervaring in de re-integratiebranche. Deze ervaringen dateren reeds van voor de invoering van de wet SUWI in 2002 en de introductie van het begrip marktwerking. De opgedane werkervaring is daardoor zeer divers van aard. Ervaring is zowel opgedaan in de re-integratie en begeleiding van personen met fysieke klachten als met klachten van psychische en/of cognitieve aard, met of zonder uitkering. Op basis van deze langjarige ervaringen is een gedegen en bewezen aanpak van de re-integratie van deze personen ontwikkeld. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn aan de ene kant inlevingsvermogen bij de opdrachtgever en aan de andere kant draagvlak bij de te re-integreren persoon. Voorts is vertrouwen een belangrijke voorwaarde. Werkzaken Groningen weet juist dit wederzijdse vertrouwen te realiseren.

Personen met fysieke problematiek

Om personen met fysieke klachten goed te kunnen re-integreren dient in eerste instantie zicht te worden verkregen op de feitelijke beperkingen. Dit zicht kan worden verkregen door een beeld te vormen van de ervaringen in concrete werksituatie en priv├ęsituaties. Hierdoor kan worden vastgesteld welke arbeidsbelastingen en vormen van arbeid in de toekomst als ongeschikt dienen te worden beschouwd. Vervolgens kan samen met de klant worden bepaald in welke arbeid en arbeidssituaties de toekomstige mogelijkheden liggen. Aansluitend op de diagnostische fase kan een re-integratietraject gestart worden. Werkzaken Groningen heeft uitgebreide ervaring in het re-integreren van personen met de meest uiteenlopende lichamelijke handicaps opgedaan.

Personen met psychische en/of cognitieve problematiek

Bij personen met structurele psychische beperkingen is aan de “buitenkant” vaak niets bijzonders op te merken. Voor een leek is het dan ook vaak moeilijk om in te kunnen schatten waar beperkingen in het functioneren liggen en onder welke voorwaarden de persoon nog wel kan functioneren. Vaak zijn de omstandigheden op een werkplek – het arbeidsklimaat, de cultuur etc. – belangrijker gebleken om duurzaam te kunnen functioneren dan de aard van het werk. Om de re-integratie van een persoon met psychische beperkingen succesvol te kunnen laten zijn is het dan ook van groot belang dat een goede diagnose wordt verricht. Niet alleen een inschatting van de betreffende persoon is van belang, maar ook een inschatting van een concrete werksituatie. Werkzaken Groningen is als geen ander in staat om personen met psychische beperkingen te kunnen doorgronden en begrijpen waardoor uiteindelijk een goede inschatting gemaakt kan worden van de voorwaarden, en te stellen eisen, aan arbeidssituaties, om het individu in de toekomst weer te kunnen laten functioneren. In het bijzonder is ervaring opgedaan in de re-integratie van en het begeleiden van personen met Burn-Out, Whiplash problematiek, ADHD of ADD, ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en personen met een status na verslavingsproblematiek.